Groen en Heem Valkenswaard en omstreken

Groen & Heem

Activiteiten

Groen en Heem Valkenswaard e.o. organiseert diverse activiteiten voor de leden. Wil je ons steunen bij de realisatie van deze doelen word dan lid van onze vereniging voor € 10 per jaar. Je ontvangt per jaar 4 keer ons informatiebulletin en nieuwsflitsen, afhankelijk van de actualiteit. Ook worden voor leden wandelingen, excursies en lezingen verzorgd. Aanmelden kan op ons emailadres: info@groen-heemvalkenswaard.nl of door hier te klikken.

Wandelexcursie Achterste Brug Borkel en Schaft

Op zaterdagochtend 15 oktober 2022 organiseerde Groen en Heem Valkenswaard e.o. een wandelexcursie naar de  Achterste Brug, een buurtschap liggend in een landelijke omgeving  ten zuiden van Borkel en Schaft en grenzend aan het natuurgebied De Plateaux. Onze vasten gidsen Jacques van Kessel en Ellen van Beek gaven ons tekst en uitleg over dit prachtige gebied. Rondom de Achterste Brug ligt het gebied Horsten en Putten. Dit is het leefgebied van de bever en de ijsvogel, maar ook de buizerd en wespendief (in de zomer) kunnen we hier tegenkomen. Ook werden we kort door Bas Verbeek bij gepraat over de rijke historie die dit gebied kent.

De weergoden waren ons deze ochtend ondanks de voorspellingen gunstig gezind en wij kijken terug op een zeer geslaagde wandeling!

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2022

Op maandagavond 5 september 2022 werd de Algemene Ledenvergadering in Café de Oranjeboom te Dommelen gehouden. De avond werd geopend met de jaarvergadering over 2022. Het meest belangrijke agendapunt was de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Ton Zwerts als nieuwe secretaris en Susanne Peeters als bestuurslid Algemeen. Ton volgt als secretaris Bas Verbeek op die verder gaat als bestuurslid Algemeen.

Na een korte pauze werd de avond afgesloten met de  lezing van Bas Verbeek i.s.m. de Heemkundekring Weerderheem: “Tussen Keersop en Dommel, 14 eeuwen geschiedenis op een bierviltje”. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond!

Excursie Leenderbos

Afgelopen zaterdag 25 juni trokken leden van Groen en Heem de wandelschoenen aan om onder leiding van Erik Schram, boswachter bij  Staatsbosbeheer, geïnformeerd te worden over de verkeersmaatregelen die onlangs in het Leenderbos zijn genomen.

Staatsbosbeheer heeft het uitvoeren van verkeersmaatregelen in de natuurgebieden Leenderbos, De Pan en Klaterspeel afgerond. Er zijn verkeersborden en slagbomen geplaatst, om ongewenst gemotoriseerd verkeer te weren uit de natuurgebieden. Veel bos- en natuurgebieden in Heeze-Leende en Cranendonck waren al geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De natuurgebieden blijven toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters op de daarvoor aangegeven paden. Wij kijken terug op een zeer interessante wandeling en zijn weer volledig op de hoogte!
Staatsbosbeheer heeft het uitvoeren van verkeersmaatregelen in de natuurgebieden Leenderbos, De Pan en Klaterspeel afgerond. Er zijn verkeersborden en slagbomen geplaatst, om ongewenst gemotoriseerd verkeer te weren uit de natuurgebieden. Veel bos- en natuurgebieden in Heeze-Leende en Cranendonck waren al geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De natuurgebieden blijven toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters op de daarvoor aangegeven paden. Wij kijken terug op een zeer interessante wandeling en zijn weer volledig op de hoogte!

Wandeling Achtereindse Laag

Zaterdagmorgen 19 februari 2022, de ochtend na de storm Eunice, was het tijd voor de eerste wandeling in het nieuwe jaar! Onder leiding van Jacques van Kessel en Ellen van Beek gingen wij mee naar het Achtereinds Laag, een voormalig landbouwgebied dat gelegen is aan de noordzijde van het Greveschutven.

Het Brabants Landschap heeft dit gebied al heel lang in eigendom. Het was tot nu toe in gebruik bij boeren uit de omgeving en werd grotendeels vanuit het oogpunt van natuur beheerd. Het gebied wordt nu verder omgevormd naar waardevolle natuur. Veel ganzen hadden er al hun toevlucht gevonden. Wij namen een kijkje bij de werkzaamheden die hier de afgelopen maanden hebben plaats gevonden en werden bij het uitkijkpunt met uitkijk op het Grevschutseven bij gepraat over de nieuwe aanplant maar ook over de wand voor de oeverzwaluwen.

Niet alleen het Groen werd besproken maar ook het Heem in de vorm van de vele archeologische vondsten die gedurende het archeologisch onderzoek van het bureau RAAP en met ondersteuning van Jacques van Kessel werden gevonden. Naast vuursteen zijn ook meer recente vondsten van het voormalige turfsteken in dit gebied gevonden.

De Patersgronden bij de Achelse Kluis

Op zaterdag 2 oktober 2021, na ruim één jaar Corona, weer eens onze wandelschoenen aangetrokken.

In de buurt van de Achelse Kluis en de Groote Heide liggen de zogenaamde Patersgronden. De paters en broeders van de Achelse Kluis hebben deze Patersgronden destijds van ‘woeste’ gronden in vruchtbare grond omgezet. Bijna 300 jaar hebben de paters en broeders hier geboerd. In 1989 werd dit gebied verkocht aan de Staat der Nederlanden. Staatsbosbeheer heeft de landbouwgronden omgezet in natuurgebied en de Tongelreep is van rechte beek omgevormd in een weer prachtig mooie meanderende beek. In dit gebied gingen we kijken naar dit nieuwe beekdal van de Tongelreep, een stuk heide met vennen en gaan we een stukje het bosgebied in.

Het was een prachtige leerzame wandeling met dank aan de gidsen Ellen en Jacques.


Natuur – en cultuurhistorische wandeling Loondermolenpad

Op zondag 22 september 2019 organiseerde Groen en Heem een drukbezochte wandeling over het Loondermolenpad tussen Waalre en Valkenswaard.
Onder leiding van Ellen van Beek bezochten we dit mooie gebied dat sinds 2014 door de aanleg van 2 bruggetjes en een vlonderpad goed toegankelijk is geworden. Het is een nat en gevarieerd gebied bestaande uit beekdal, landbouwgronden, weidegronden en broekbos. Ook zijn er diverse cultuur- historische elementen te zien. In dit gebied mondt de Keersop uit in de Dommel.
De Keersop is een belangrijk paaigebied voor de beekprik, een vis die op de rode lijst van bedreigde diersoorten voorkomt.
Dit maakt dat de Keersop tot Natura 2000 gebied behoort. Verder liepen we gedeeltelijk over landgoed De Loonderhoeve waar landbouwgronden zijn omgezet in natuur.

Excursie kerk en kerktoren Leende

Op zaterdag 18 januari 2020 organiseerden we een bezoek onder leiding van Leny Meijs aan de kerk van Leende.

De Sint-Petrus’-Bandenkerk in Leende is een laat-gotische kruisbasiliek met ingebouwde toren uit de vijftiende eeuw, die na de brand van 1699, ontstaan door blikseminslag, in 1714 weer opgebouwd is.  De toren is bekroond met een blaasvormige bol die in de volksmond de ‘Lindse Blaos’ wordt genoemd. Dit karakteristieke beeld is al van verre zichtbaar.

We beklommen onder meer een behoorlijk deel van de toren tot aan de ruimte waar zich de klokken bevinden en waar het op deze dag ijzig koud door de galmgaten waaide.

Hier komen binnenkort links naar vroegere activiteiten.

Groen en Heem Valkenswaard en omstreken is te bereiken op info@groen-heemvalkenswaard.nl
en via Postbus 567 5550 AN Valkenswaard