Welkom bij Groen en Heem Valkenswaard en omstreken. Onze vereniging streeft naar een schoon milieu en behoud van belangrijke natuur – en cultuurhistorische waarden in onze leefomgeving.

Voor de belangrijkste actuele onderwerpen verwijzen we u naar het betreffende tabblad “Actuele dossiers”.

Lees ook ons bulletin Groen en Heem Aktueel voor meer informatie.

Wat is eigenlijk ‘heem’ ?

Het woord heem is afkomstig van het Germaanse woord haima, dat woning betekende.’Heem’ is verwant aan het Engelse home en het Duitse Heim(at), maar is in die betekenis grotendeels verdrongen door het woord ’thuis’. In het Nederlands vinden we het woord terug in ‘in-/uitheems’, ‘heimwee’, ‘heemkunde’, ‘ontheemd’, enzovoorts.

En wat is dan ‘cultuurhistorie’?
De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving. Letterlijk: beschavingsgeschiedenis. Alle bouwwerken horen erbij maar bijvoorbeeld ook landschappelijke patronen zoals wallen, hagen, akkers, polders.

 

Ook deze gedichten zijn van Frans Hoppenbrouwers.