Bestuur en doelstellingen, missie en visie

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: L. de Brouwer
Vice-voorzitter: A. Aten
Penningmeester: L. Scheffer
Secretaris: B. Verbeek                                                                                                                                                                                                                        Algemeen: mw. M. van de Ven

Postadres:
Groen en Heem Valkenswaard en omstreken
Oranjenassaustraat 63
5554 AE Valkenswaard

Telefoon:+31-(0)40-22 60 010

E-Mail: info@groen-heemvalkenswaard.nl

Facebook: https://www.facebook.com/GroenHeemVw/
Twitter:https://twitter.com/GroenHeemVw

Overig:
IBAN: NL 17 TRIO 0391081616
KvK: 40235293

Doelstellingen vereniging:
  • het krachtig stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van natuur- milieu- en cultuurhistorie, deze ondersteunen en aanvullen; daartoe zal de vereniging het beleid en plannen van overheden en van overige organisaties en instanties op een positief kritische wijze op de voet volgen en (wanneer nodig) bezwaarschriften en zienswijzen indienen en/of bestuursrechtelijke procedures voeren;
  • optreden als gesprekspartner van bovengenoemde belanghebbenden met betrekking tot natuur- milieu- en cultuurhistorische aspecten;
  • het stimuleren, ontwikkelen en coördineren van initiatieven gericht op natuur- milieu- en cultuurhistorisch gebied van educatieve aard, o.a. gericht op versterking van het ecologisch bewustwordingsproces;
  • overleg en samenwerking met andere relevante partijen. Gestreefd wordt om deskundigheid te delen en, wanneer mogelijk, om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen en/of uit te voeren;
  • het bieden van een toegankelijk platform voor inwoners van Valkenswaard e.o. door middel van het opzetten en onderhouden van een website;
  • streven naar actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen uit Valkenswaard e.o, waarbij extra inspanning zal worden gericht op participatie van jongeren;
  • andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen.

Lees ook:

akte van statutenwijziging

150107 missie en visie Groen en Heem
20161026 feitelijke werkzaamheden GenH