Activiteiten

Groen en Heem Valkenswaard e.o. organiseert diverse activiteiten voor de leden. Wilt u ons steunen bij de realisatie van deze doelen word dan lid van onze vereniging voor € 10 per jaar. U ontvangt per jaar 4 keer ons informatiebulletin en nieuwsflitsen, afhankelijk van de actualiteit. Ook worden voor leden wandelingen, excursies en lezingen verzorgd. Aanmelden kan op ons emailadres: info@groen-heemvalkenswaard.nl

Excursie Leenderbos

Afgelopen zaterdag 25 juni trokken leden van Groen en Heem de wandelschoenen aan om onder leiding van Erik Schram, boswachter bij  Staatsbosbeheer, geïnformeerd te worden over de verkeersmaatregelen die onlangs in het Leenderbos zijn genomen.

Staatsbosbeheer heeft het uitvoeren van verkeersmaatregelen in de natuurgebieden Leenderbos, De Pan en Klaterspeel afgerond. Er zijn verkeersborden en slagbomen geplaatst, om ongewenst gemotoriseerd verkeer te weren uit de natuurgebieden. Veel bos- en natuurgebieden in Heeze-Leende en Cranendonck waren al geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De natuurgebieden blijven toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters op de daarvoor aangegeven paden.

Wij kijken terug op een zeer interessante wandeling en zijn weer volledig op de hoogte!

Wandeling Achtereindse Laag

De ochtend na de storm Eugene was het tijd voor de eerste wandeling in het nieuwe jaar!

Onder leiding van Jacques van Kessel en Ellen van Beek gingen wij  mee naar het AchtereindsLaag, een voormalig landbouwgebied dat gelegen is aan de noordzijde van het Greveschutven.  Het Brabants Landschap heeft dit gebied al heel lang in eigendom. Het was tot nu toe in gebruik bij boeren uit de omgeving en werd grotendeels vanuit het oogpunt van natuur beheerd. Het gebied wordt nu verder omgevormd naar waardevolle natuur waar zoals we ter plaatsen konden aanschouwen vele ganzen hun toevlucht hebben gevonden.

Wij namen een kijkje bij de werkzaamheden die hier de afgelopen maanden hebben plaats gevonden en werden bij het uitkijkpunt met uitkijk op het Grevschutseven. bij gepraat over de nieuwe aanplant maar ook over de oeverkasten voor de zwaluw.

Niet alleen het Groen werd besproken maar ook het Heem in de vorm van de vele archeologische vondsten die gedurende het archeologisch onderzoek van het bureau RAAP en met ondersteuning van Jacques van Kessel werden gevonden. Naast vuursteen zijn ook meer recente vondsten van het voormalige turfsteken in dit gebied gevonden.

Excursie: de Patersgronden bij de Achelse Kluis

Eindelijk lieten de corona omstandigheden het toe om op zaterdag 2 oktober na ruim één jaar weer eens onze wandelschoenen aan te trekken en een mooie wandeling te maken!

In de buurt van de Achelse Kluis en de Groote Heide liggen de zogenaamde Patersgronden. De paters en broeders van de Achelse Kluis hebben deze Patersgronden destijds van ‘woeste’ gronden in vruchtbare grond omgezet. Bijna 300 jaar hebben de paters en broeders hier geboerd. In 1989 werd dit gebied verkocht aan de Staat der Nederlanden. Staatsbosbeheer heeft de landbouwgronden omgezet in natuurgebied en de Tongelreep is van rechte beek omgevormd in een weer prachtig mooie meanderende beek.  In dit gebied gingen we kijken naar dit nieuwe beekdal van de Tongelreep, een stuk heide met vennen en gaan we een stukje het bosgebied in.

Het was een prachtige leerzame wandeling met dank aan de gidsen Ellen en Jacques.

Excursie: Benieuwd naar de impact van de nieuwe N69 op de omgeving?

Veertien personen wandelden zaterdag 5 september door het Natura 2000 gebied waar het beekje de Keersop de grens vormt tussen Riethoven en Dommelen. Zeventig meter verderop vindt de aanleg plaats van de N69.

Aannemer Boskalis en de provincie Noord-Brabant zijn al volop bezig met werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N69 Westparallel. Eind 2021 moet de nieuwe weg, die de N69 ten zuiden van Valkenswaard verbindt met de A67 bij Veldhoven, af zijn. Doel is niet alleen om de drukke provinciale weg dwars door de kernen van Valkenswaard en Aalst te ontlasten, maar ook de realisatie van een internationale verbindingsweg tussen de grens met België en de A67 bij Veldhoven. De Westparallel sluit daarvoor aan op de nog te realiseren Kempenbaan West bij Veldhoven.

Het was een geslaagde interessante wandeling met nogmaals dank aan de gidsen Ton, Ellen en Jacques.

Excursie kerk en kerktoren Leende

Op zaterdag 18 januari organiseerden we een bezoek onder leiding van Leny Meijs aan de kerk van Leende.

De Sint-Petrus’-Bandenkerk in Leende is een laat-gotische kruisbasiliek met ingebouwde toren, die na de brand van 1699, ontstaan door blikseminslag, in 1714 weer opgebouwd is.  De toren is bekroond met een blaasvormige bol die in de volksmond de ‘Lindse Blaos’ wordt genoemd. Dit karakteristieke beeld is al van verre zichtbaar.

We beklommen onder meer een behoorlijk deel van de toren tot aan de ruimte waar zich de klokken bevonden

Wij kijken terug op een erg interessante en vooral ook, indrukwekkende excursie.

Natuur – en cultuurhistorische wandeling Loondermolenpad
Op zondag 22 september organiseerde Groen en Heem Valkenswaard e.o., vereniging tot behoud, ontwikkeling en versterking van natuur, milieu en erfgoed, een drukbezochte wandeling over het Loondermolenpad tussen Waalre en Valkenswaard.
Onder leiding van Ellen van Beek bezochten we dit mooie gebied dat sinds 2014 door de aanleg van 2 bruggetjes en een vlonderpad goed toegankelijk is geworden. Het is een nat en gevarieerd gebied bestaande uit beekdal, landbouwgronden, weidegronden en broekbos. Ook zijn er diverse cultuur- historische elementen te zien. In dit gebied mondt de Keersop uit in de Dommel.
De Keersop is een belangrijk paaigebied voor de beekprik, een vis die op de rode lijst van bedreigde diersoorten voorkomt.
Dit maakt dat de Keersop tot Natura 2000 gebied behoort, dat niet heeft kunnen voorkomen dat de N69 vlakbij aangelegd gaat worden. Verder liepen we gedeeltelijk over landgoed De Loonderhoeve waar landbouwgronden zijn omgezet in natuur.

Wandeling Dommelbeemden Veldhoven en Heuvelse Putten Waalre
Op zaterdag 19 januari genoten wij wederom van een zeer drukte bezochte wandeling bij de Dommelbeemden Veldhoven en Heuvelse Putten in Waalre.

Onder leiding van Jacques van Kessel brachten wij een bezoek aan  het winterse beekdalgebied langs de Dommel waar nog kleinschalige beekbossen liggen met oude houtwallen. Het is een cultuurhistorisch, landschappelijk, en vogelkundig interessant gebied. Soorten als IJsvogel, Geelgors, Torenvalk, Buizerd, Havik komen hier voor. Afgelopen jaren zijn hier ook al diverse sporen van een zwervende bever gevonden. Grote delen zijn inmiddels in eigendom van Natuurmonumenten. De Gemeente Waalre gaat hier komende jaren ook diverse percelen inrichten als nieuwe natuur.

Wij kijken terug op een frisse maar erg geslaagde wandeling!

Cultuurhistorische Natuur Wandeling Philips – de Jongh Park
Ondanks dat het weer niet helemaal mee zat kijken wij terug op en geslaagde wandeling in het Philips-de Jongh Natuurpark te Valkenswaard. De wandeling stond onder leiding van natuurgids Ellen van Beek en onze cultuur-historische gids Bas Verbeek. Zij namen ons mee op zoek naar de restanten van het ‘Philips-de Jongh Natuurpark’ dat op zondag 8 juni 1930 officieel werd geopend. Het park (ca. 25 ha. groot) werd aangelegd naar een plan van tuinarchitect D.F. Tersteeg uit Naarden die koos voor het handhaven van het typische Brabantse landschap met zijn heide, vennen en dennenbossen. Er werden wegen aangelegd met banken en met riet bedekte schuilhuisjes. D.F. Tersteeg ontwierp ook enkele jaren eerder het Philips de Jongh Wandelpark in Eindhoven.

Een van de aangeplante bomen is de moeraseik. Deze eik is goed te herkennen aan zijn afhangende takken, zijn scherp ingesneden bladeren en mooie bladverkleuring in de herfst.
De boom wordt ook veel gebruikt in stedelijke gebieden. Voordeel van deze boom is dat pas na 15 tot 20 jaar de eerste kleine eikels ontstaan. Een andere bijzondere boom is de Weymouthden. De zachte naalden van deze den en langgerekte kegels met veel hars zijn heel kenmerkend. Dit in tegenstelling tot de hardere naalden van de grove den met zijn kleine dennenappels. Verder konden er een paar mooie exemplaren van de zonnedauw bekeken worden en werd het moerashertshooiplantje door een oplettend iemand ontdekt. Ook was er een mooie groepering van beuken te zien. Op het eind van de excursie werd het waterpeperplantje door een paar dapperen geproefd.

Cultuurhistorische Natuur Wandeling Malpie

Zondag 7 januari genoten wij van een zeer druk bezochte Cultuurhistorische Natuur wandeling over de Malpie.

De wandeling onder leiding van zowel onze cultuurhistorische gids Bas Verbeek alsmede Ellen van Beek natuurgids i.o., liep vanaf de Venbergse Watermolen richting de Molenvennen, de Malpieberg en het Groot Malpieven. Tijdens de wandeling stonden we o.a. stil bij de cultuurhistorische elementen (o.a. Venbergen, het Pastoorsven en de Malpieberg) en uiteraard de veelzijdige natuur. Ook was er aandacht voor de reconstructie van het Groot Malpieven en de brand van afgelopen zomer.

Wandeling Groot Goor Veldhoven

Op zaterdag 2 september genoten wij van een zeer interessante wandeling door het gebied tussen het Vlasrootven en het Goorven waar de aanleg van de Westparallel gevreesd wordt.

Rein Kieviet van het IVN Veldhoven vertelde vol passie zijn verhaal over het Groot Goor te Veldhoven, een groot natuurgebied van 55 hectare in het grensgebied van Eersel, Bergeijk en Veldhoven. Een smal langgerekt, nat gebied dat ligt in het beekdal van het riviertje de Run.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde wandeling!

J

Info avond Eurocircuit en Westparallel/N69

Op maandagavond 13 maart a.s. organiseerde Groen en Heem Valkenswaard e.o. een infoavond. De afgelopen tijd is Groen en Heem Valkenswaard druk in de weer geweest met diverse projecten in en om Valkenswaard. Tijdens deze avond willen wij zowel onze leden als belangstellenden informeren over de actuele status van twee voor Valkenswaard ingrijpende projecten, te weten de Westparallel/ N69 en het Eurocircuit. Wij kijken terug op een gelaagde avond!

Wandeling door waterbergingsgebied van de Dommel

Zondag 5 maart organiseerde Groen en Heem een excursie door het gebied tussen de Luikerweg en de Dommelseweg waar Waterschap De Dommel een waterberging heeft gepland. Onder leiding van Jan Gijsbers van Gijsbers Tuinbouw aan de Kromstraat bezochten we aantal belangrijke locaties om een goed beeld te krijgen van deze plannen.

Archeologische wandeling centrum Valkenswaard

Wij kijken terug op een geslaagde archeologische wandeling!

Afgelopen zondagmiddag 2 oktober maakten leden van Groen en Heem onder leiding van “dorps-archeoloog” Bas Verbeek een reis door de tijd van het ontstaan van de nederzetting Wedert, haar ontwikkeling tijdens de middeleeuwen tot aan het hedendaagse Valkenswaard. De wandeling nam ons o.a. mee langs het Florapark, het Oude kerkhof, het Frans van Bestpark en de Kleine markt. We sloten af met een gezellig kopje koffie en gebak in café de Swaen op de markt.

Groen en Heem organiseert regelmatig lezingen, wandelingen en excursies voor leden maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Volg onze FB-pagina voor aankomende activiteiten!

img_1242

Vleermuizenwandeling met Leo Klok

Eind mei gingen onder leiding van vleermuizen expert Leo Klok leden van Groen en Heem in de omgeving van de Grote Meer op zoek naar vleermuizen. Aan insecten zoals muggen geen gebrek maar toch lieten de vleermuizen even op zich wachten totdat het schemer werd. Diverse soorten lieten van zich horen en zien met als hoogtepunt toch wel de grote laatvlieger.

Lezing Mari de Bijl

In maart vond de eerste lezing van 2016 plaats. Voor een volle zaal met zo’n 40 belangstellenden vertelde Mari de Bijl, boswachter bij Brabants Landschap over ‘nieuwkomers in onze omgeving’. Over dassen (uitzet), zwijnen, boomkikkers en tamme varkens in ons bossen. Mari gaf een inkijkje achter de schermen van het (wild)natuurbeheer en las voor uit zijn veel gewaardeerde gedichtenbundel. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond!

Groen en Heem wandeling Dommeldal:

Op de zonnige zondagmiddag 8 november vond de eerste Groen en Heem Wandeling in het beekdal van de Dommel plaats. Tijdens deze wandeling maakten een 15-tal deelnemers kennis met de rijke historie en prachtige natuur van de omgeving waar tot voor kort het bouwplan Dommelkwartier was gepland. Het gebied heeft zeer belangrijke cultuurhistorische- en natuurwaarden en dient daarom beschermd te worden.
Naast aandacht voor de aanwezige flora en fauna van het gebied werd o.a. stil gestaan bij het rijksmonument de Bunker, de monumentale bomen aan het historische zandpad aan de Weegbree (historische benaming: de Molenstraat), de middeleeuwse akkers met het bolle reliëf, de Kasteelhoeve en de Loondermolen.
Ook werd nader ingegaan op de nog zichtbare cultuurhistorisch waarden van het Heike en op de voorgenomen kap van de populieren aan de Wannerwei waarbij onnodige kap door Groen en Heem Valkenswaard e.o. is voorkomen.
IMG_0736