Missie

Doelstellingen Groen en Heem Valkenswaard e.o.:

  • het krachtig stimuleren van positieve ontwikkelingen op het gebied van natuur- milieu- en cultuurhistorie, deze ondersteunen en aanvullen; daartoe zal de vereniging het beleid en plannen van overheden en van overige organisaties en instanties op een positief kritische wijze op de voet volgen en (wanneer nodig) bezwaarschriften en zienswijzen indienen en/of bestuursrechtelijke procedures voeren;
  • optreden als gesprekspartner van bovengenoemde belanghebbenden met betrekking tot natuur- milieu- en cultuurhistorische aspecten;
  • het stimuleren, ontwikkelen en co√∂rdineren van initiatieven gericht op natuur- milieu- en cultuurhistorisch gebied van educatieve aard, o.a. gericht op versterking van het ecologisch bewustwordingsproces;
  • overleg en samenwerking met andere relevante partijen. Gestreefd wordt om deskundigheid te delen en, wanneer mogelijk, om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen en/of uit te voeren;
  • het bieden van een toegankelijk platform voor inwoners van Valkenswaard e.o. door middel van het opzetten en onderhouden van een website;
  • streven naar actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen uit Valkenswaard e.o, waarbij extra inspanning zal worden gericht op participatie van jongeren;
  • andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen.