Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2 lag tot en met woensdag 18 maart voor iedereen digitaal ter inzage.

Het is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard.

In het plan staat voor alle gebouwen aangegeven hoe ze gebruikt mogen worden en voor alle gronden of er wel of niet op gebouwd mag worden. AgrariŽrs en andere ondernemers vinden antwoord op belangrijke vragen als: kan mijn bedrijf nog uitgebreid worden? Waar mag ik mijn gebouwen voor gebruiken? Maar ook voor andere inwoners van het buitengebied is het interessant: hoe groot mag mijn woning zijn? Kan ik nog meer bijgebouwen plaatsen?

Het plan is erg belangrijk voor de woon- en leefomgeving en dient waarborgen te bevatten voor een goede bescherming natuur en het landschap.

Het is dan ook belangrijk om tijdig onze mening te laten horen.

Samen met de Brabantse Milieufederatie heeft Groen en Heem een zienswijze ingediend. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn de ontwikkeling van paardenhouderijen,  stikstofproblematiek in relatie tot Natura2000-Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, ontwikkeling van evenementterreinen voor Eurocircuit en Paardenboulevard, mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, verplichte landschappelijke inpassing vanwege ruimtelijke ontwikkelingen, etc.

Naar onze mening schiet het plan, wat bescherming van natuur en landschap en leefbaarheid betreft, op een aantal onderdelen ernstig te kort.

Voor onze zienswijze zie:

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/wp-content/uploads/2020/04/GENH-20200317-11-zienswijze-OBPB-2-Valkenswaard.pdf