Beroep ontsluitingsweg Eurocircuit Mgr Smetsstraat

Oktober 2019

Groen en Heem heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van de partiĆ«le herziening van het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Mgr. Smetsstraat 40. 

Significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn niet uit te sluiten.

Het plan maakt mogelijk dat de aan te leggen weg alleen toegankelijk is voor aanwonenden en agrariƫrs uit de nabije omgeving, en kan in het geval van maximaal 6 evenementen worden gebruikt voor het verkeer van en naar het nabijgelegen Eurocircuit.

In het bestemmingsplan is echter geen enkele beperking opgenomen met betrekking tot het gebruik van de weg. De voornoemde maatregelen tot beperking van het gebruik van de weg zullen mogelijk via een verkeersbesluit worden genomen, maar zijn niet verankerd in het bestemmingsplan. Een verkeersbesluit geeft niet de juridische zekerheid dat een bestemmingsplan wel biedt, gezien de vrij eenvoudige wijze waarop een verkeersbesluit desgewenst kan worden ingetrokken.

De keuze om beperkingen op te leggen door middel van een verkeersbesluit is tot stand gekomen na grote druk van de gemeente Bergeijk.

Aannemelijk is dat de weg, als er geen harde beperkingen gelden, tot zeer veel meer verkeersbewegingen leiden. Immers; de weg zal dan een snelle verbinding vormen tussen de N69 en de meer naar het zuidwesten van de ontsluiting gelegen voorzieningen, zoals het Eurocircuit, Montana Snowcenter en Vakantiepark Center Parcs de Kempervennen.

Ook kan de weg mogelijk gaan dienen als ontsluitingsweg voor de ambitieuze plannen Dommelland van de gemeente. De gemeente richt zich daarbij op een totaal aantal toeristen van 1 miljoen per jaar dat in de toekomst voor vakantie en of recreatie naar Valkenswaard moet komen.

De belangrijkste reden voor het beroep is gelegen in het feit dat in het plan de maximale negatieve gevolgen van o.a de stikstofneerslag op Natura2000 niet zijn beoordeeld, hetgeen wettelijk wel is verplicht.

Het lijkt erop dat in Valkenswaard opnieuw gekozen is voor economische spin-offs, met achterstelling van de belangen voor natuur en milieu.