Wandeling Dommelbeemden Veldhoven en Heuvelse Putten Waalre

Op zaterdag 19 januari genoten wij wederom van een zeer drukte bezochte wandeling bij de Dommelbeemden Veldhoven en Heuvelse Putten in Waalre.

Onder leiding van Jacques van Kessel brachten wij een bezoek aan  het winterse beekdalgebied langs de Dommel waar nog kleinschalige beekbossen liggen met oude houtwallen. Het is een cultuurhistorisch, landschappelijk, en vogelkundig interessant gebied. Soorten als IJsvogel, Geelgors, Torenvalk, Buizerd, Havik komen hier voor. Afgelopen jaren zijn hier ook al diverse sporen van een zwervende bever gevonden. Grote delen zijn inmiddels in eigendom van Natuurmonumenten. De Gemeente Waalre gaat hier komende jaren ook diverse percelen inrichten als nieuwe natuur.

Wij kijken terug op een frisse maar erg geslaagde wandeling!