Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

De avond vindt plaats op:

woensdag 10 oktober 2018
om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
in het Evoluon, Noord Brabanataaln 1A, Eindhoven

De avond is openbaar en gratis toegankelijk.

Het volledige programma is te vinden op https://bvm2.nl/featured/overheden-organiseren-openbare-avond-over-eindhoven-airport

 

Welkom bij Groen en Heem Valkenswaard en omstreken. Onze vereniging streeft naar een schoon milieu en behoud van belangrijke natuur – en cultuurhistorische waarden in onze leefomgeving.

Voor de belangrijkste actuele onderwerpen verwijzen we u naar het betreffende tabblad “Actuele dossiers”.

Lees ook ons bulletin Groen en Heem Aktueel voor meer informatie.

Wat is eigenlijk ‘heem’ ?

Het woord heem is afkomstig van het Germaanse woord haima, dat woning betekende.’Heem’ is verwant aan het Engelse home en het Duitse Heim(at), maar is in die betekenis grotendeels verdrongen door het woord ‘thuis’. In het Nederlands vinden we het woord terug in ‘in-/uitheems’, ‘heimwee’, ‘heemkunde’, ‘ontheemd’, enzovoorts.

En wat is dan ‘cultuurhistorie’?
De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving. Letterlijk: beschavingsgeschiedenis. Alle bouwwerken horen erbij maar bijvoorbeeld ook landschappelijke patronen zoals wallen, hagen, akkers, polders.

 

Ook deze gedichten zijn van Frans Hoppenbrouwers.