Uitspraak Hoge Raad in het beroep tegen illegale activiteiten op het Eurocircuit

De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft uitspraak gedaan in het beroep van omwonenden en Groen en Heem tegen de illegale activiteiten op het Eurocircuit.

Op alle ingebrachte punten waren de rechters het met met ons eens.

De uitspraak houdt in dat het Eurocircuit zich moet houden aan regels vastgelegd in de milieuvergunning en het bestemmingsplan. Hieronder een korte uitleg van wat de Raad van State heeft bepaald.

Crossen over deel van de voormalige vuilstort is niet toegestaan vanuit bestemmingsplan.

Al jarenlang wordt er gecrost met motoren en vrachtwagens over het deel van het motorsportcircuit dat in 1986 de bestemming Bos heeft gekregen. De gemeente beriep zich op het overgangsrecht en stelde dat de activiteiten op het circuit niet veranderd waren t.o.v. de situatie in 1986.
De Raad van State stelde klip en klaar dat het overgangsrecht niet meer van toepassing is omdat de activiteiten sinds 1986 in aard, omvang en intensiteit fors zijn veranderd.
Dat betekent dat het deel de bestemming Bos (Natuur) heeft waarover niet meer mag worden gecrost.

De toegestane 8 uur per week en maximaal drie weekenden per jaar worden fors overschreden

De vraag ging over wanneer het circuit als opengesteld moet worden beschouwd. De gemeente en crossvereniging stelden dat het circuit opengesteld is op het moment dat er een motor wordt gestart. Met deze uitleg kun je dus alle kanten op. Het gevolg is dat in de praktijk er veel langer dan 8 uur werd gereden en dus ook tijdens vele weekenden. Er mogen maar drie weekenden zijn waarbij meer dan 8 uur is toegestaan.

De Raad van State was het met die uitleg van de gemeente niet eens en maakte duidelijk dat het circuit ook opengesteld is als er niet gereden wordt, maar andere activiteiten plaatsvinden. Door die uitleg is er ook beter te handhaven en wordt ook bereikt dat er ook maar maximaal drie weekenden kunnen zijn waarbij er langer dan 8 uur gereden kan worden. Die beperking tot maximaal drie is er niet voor niets en dient ter bescherming voor leefomgeving van omwonenden.

Grote evenementen zoals Dakar Pre-proloog en GP Motorcross kunnen niet met een aparte evenementenvergunning toegestaan worden.

Die activiteiten vallen onder het reguliere gebruik van het circuit en de gemeente kan de voorschriften van de milieuvergunning niet verruimen door die te omzeilen met een evenementenvergunning. Zo werd ten onrechte extra geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden toegestaan. Dat mag nu niet meer.
Een evenementenvergunning regelt geen milieuvoorschriften maar ziet toe op openbare orde en veiligheid.

De gemeenteraad behandelt waarschijnlijk in april 2019 mogelijk een nieuw bestemmingsplan.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Heemkundekring: ‘Er is te weinig aandacht voor erfgoed in plannen Dommelland Valkenswaard’

Bron: Eindhovens Dagblad

De plannen voor Dommelland in Valkenswaard, om meer nieuwe vormen van dagrecreatie te krijgen, zijn slecht gevallen bij Heemkundekring Weerderheem. Het erfgoed komt nauwelijks in het stuk voor. De heemkundekring wil graag een bijdrage leveren aan de plannenmakerij.

Het cultuurhistorische erfgoed lijkt bij de ontwikkeling van Dommelland een ondergeschoven kindje te worden. Terwijl volgens de Heemkundekring Weerderheem juist het Valkenswaards verleden volop kansen biedt om het toerisme te bevorderen. Daarom moet volgens Wil Peels en Bas Verbeek van de archeologiegroep de heemkundekring opgenomen worden in het programmateam.

(Lees verder…)

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

De avond vindt plaats op:

woensdag 10 oktober 2018
om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
in het Evoluon, Noord Brabanataaln 1A, Eindhoven

De avond is openbaar en gratis toegankelijk.

Het volledige programma is te vinden op https://bvm2.nl/featured/overheden-organiseren-openbare-avond-over-eindhoven-airport

 

Welkom bij Groen en Heem Valkenswaard en omstreken. Onze vereniging streeft naar een schoon milieu en behoud van belangrijke natuur – en cultuurhistorische waarden in onze leefomgeving.

Voor de belangrijkste actuele onderwerpen verwijzen we u naar het betreffende tabblad “Actuele dossiers”.

Lees ook ons bulletin Groen en Heem Aktueel voor meer informatie.

Wat is eigenlijk ‘heem’ ?

Het woord heem is afkomstig van het Germaanse woord haima, dat woning betekende.’Heem’ is verwant aan het Engelse home en het Duitse Heim(at), maar is in die betekenis grotendeels verdrongen door het woord ‘thuis’. In het Nederlands vinden we het woord terug in ‘in-/uitheems’, ‘heimwee’, ‘heemkunde’, ‘ontheemd’, enzovoorts.

En wat is dan ‘cultuurhistorie’?
De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving. Letterlijk: beschavingsgeschiedenis. Alle bouwwerken horen erbij maar bijvoorbeeld ook landschappelijke patronen zoals wallen, hagen, akkers, polders.

 

Ook deze gedichten zijn van Frans Hoppenbrouwers.